Menu

Dobrý deň, vitajte na stránke Občianskeho združenia JUVAMEN

Informácie o združení Verejná zbierka

Informácie o Občianskom združení JUVAMEN

Občianske združenie JUVAMEN
so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava,
registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom spisu VVS/1-900/90-13118
IČO: 31 812 775

Máte na nás nejaké otázky? Prosím kontaktujte nás:
e-mail: gafrik@respect-slovakia.sk
mobil: + 421 915 838 311

História

Občianske združenie JUVAMEN vzniklo v roku 2002. V počiatkoch svojej činnosti bolo zamerané najmä na podporu vzdelávacích a športových aktivít mládeže. Od roku 2006 Občianske združenie JUVAMEN rozšírilo predmet oblastí, v ktorých poskytuje pomoc a svoje služby.

Cieľom činnosti Občianskeho združenia je najmä podpora a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, ale aj podpora vzdelávania, kultúrnych hodnôt a životného prostredia.

Občianske združenie JUVAMEN každoročne podporuje rôzne športové aktivity, najmä mládežnícke a školské športové kluby v rôznych regiónoch. Občianske združenie JUVAMEN sa tiež pravidelne angažuje vo viacerých sociálnych projektoch z oblasti podpory zdravia, kultúry a vzdelania.

Medzi najvýznamnejšie projekty patrí dlhodobo podpora športových aktivít mládeže a sociálnych projektov. Občianske združenie JUVAMEN podporuje tiež školské a vzdelávacie zariadenia v rámci ich snahy o skvalitnenie a skultúrnenie ich priestoroch zameraných na voľnočasové aktivity. Tradične ku koncu roka sa Občianske združenie JUVAMEN spolupodieľa na príprave vianočných koncertov a programov.

Ciele Občianskeho združenia JUVAMEN:

 1. ochrana a podpora zdravia; podpora prevencie a resocializácie drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 2. podpora a rozvoj telesnej kultúry
 3. poskytovanie sociálnej pomoci
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt
 5. podpora vzdelávania
 6. ochrana ľudských práv
 7. ochrana a tvorba životného prostredia
 8. podpora vedy a výskumu

Verejná zbierka

VEREJNÁ ZBIERKA „PODPORA ZDRAVIA V MESTE TRNAVA“ registračné číslo verejnej zbierky: 205-2015-038482

Vážení Trnavčania, vážení návštevníci Trnavy,
prosím zapojte sa do verejnej zbierky organizovanej Občianskym združením JUVAMEN, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava v období odo dňa 4. 12. 2015 do dňa 19. 12. 2015.

Účelom verejnej zbierky je podpora Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave.

Verejnú zbierku je možné podporiť ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:

 1. vhodením finančných prostriedkov do stacionárnej pokladničky umiestnenej pri priestoroch kaviarni Stará Trnava
 2. kúpou SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO REPREZENTAČNÉHO DRESU S PODPISMI HRÁČOV, FUTBALOVÉHO DRESU FC SPARTAK TRNAVA S PODPISMI HRÁČOV ALEBO FUTBALOVEJ REPREZENTAČNEJ LOPTY S PODPISMI HRÁČOV vystavených pri kaviarni Stará Trnava dňa 19. 12. 2015 o 16:30 hod. v Nákupnom centre CITY ARENA na pódiu pred kaviarňou Stará Trnava formou dobrovoľnej dražby.
 3. zasielaním príspevkov na osobitný bankový účet (IBAN): SK24 1100 0000 0029 4901 4248

POZOR! – VYHRAJ FUTBALOVÚ LOPTU FC SPARTAK TRNAVA S PODPISMI HRÁČOV

Pri vhodení finančných prostriedkov do stacionárnej pokladničky v hodnote minimálne 5,- EUR a vyplnení sprievodného súhlasu ktorý Vám poskytnú v kaviarni Stará Trnava alebo pri zaslaní príspevku na osobitný bankový účet v hodnote minimálne 5,- EUR, ku ktorému do správy doplníte telefónne číslo, meno a priezviska, budete zaradený do losovania o futbalovú loptu FC Spartak Trnava s podpismi hráčov. Losovanie sa uskutoční dňa 19. 12. 2015 o 16:30 hod. v Nákupnom centre CITY ARENA na pódiu pred kaviarňou Stará Trnava – bližšie informácie o priebehu losovania budú zverejnené najbližšie dni.

Ďalšie informácie o verejnej zbierke je možné nájsť na nasledovných internetových stránkach:

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s verejnou zbierkou sú uvedené v dokumente „Informácie o ochrane osobných údajov Občianskym združením JUVAMEN pri verejnej zbierke“ (kópiu dokumentu dostanete v kaviarni Stará Trnava) alebo na internetovej stránke: http://www.juvamen.eu

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte: + 421 915 838 311.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Dokumenty